Enfermedades Raras: afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes

Recibimos a Iliara Borges, fundadora de FUPIER, que investiga enfermedades raras.